Työhyvinvointipalvelut

Työnohjaus

Haluatko työhösi lisää jaksamista ja työniloa? Haluatko oppia rajaamaan työskentelyäsi yhä selkeämmin kohti tavoitetta ja perustehtävää? Haluatko innostua uudesta ja löytää työtiimistäsi lisää yhteistä osaamista, oppimista ja tekemisen meininkiä?

Tarjoamme työnohjausta sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Työnohjaus on prosessi, jonka alussa tavoitteet määritellään yhdessä, ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan. Työnohjaus sovitaan tietyksi ajaksi kerrallaan.

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen (STOry)

Työnohjaus monikulttuurisissa työyhteisöissä auttaa työhön ja työyhteisöön sitoutumisessa, ja auttaa ymmärtämään yksilöiden erilaisuutta ja monipuolista osaamista voimavarana. Työnohjaus tukee ja vahvistaa avoimeen ja arvostavaan vuorovaikutukseen ja vahvistaa dialogia.  Lisäksi se auttaa ymmärtämään työyhteisön moninaisuuden rikkautta ja ihmisyydessä olevaa samankaltaisuutta – taustoistaan huolimatta. Työnohjaus kutsuu kohtaamaan.

Työnohjaus monikulttuuriosaamisen edistäjänä

Työnohjaus auttaa jaksamaan ja lisää koko työyhteisön tuottavuutta

Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa : Työnohjaus intersubjektiivisena kehitysprosessina