Matkatyö

Teetkö matkatyötä kotimaassa tai ulkomaille? Tarjoamme työnohjausta, koulutusta sekä tukikeskusteluja, joiden avulla yksin tai ryhmässä keskustelu auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään matkatyön vaikutuksia sekä omaan että perheen hyvinvointiin. Työnohjaus tukee omien rajojen tunnistamista ja asettamista, työnilon säilyttämistä ja löytämistä.

Ennen muuttoa

Ennen ulkomaankomennukselle siirtymistä ja muuttoa uuteen maahan, on hyvä käydä läpi siirtymävaiheessa tarvittavat taidot, mutta myös sen herättämät tunteet. Tarjoamme tähän elämäntilanteeseen tukikeskusteluja joko yksilö/perhe tai ryhmämuotoisina. Lue lisää…

Kotimaahan paluu

Suomesta lähtemisen sekä uuteen maahan ja työyhteisöön sopeutumisen mukanaan tuoma stressi on yleisesti tiedostettu ja ymmärretty tosiasia. Sen sijaan kotimaahan palaajan kokemat menetykset, irti päästäminen ja uudestaan Suomeen tottuminen jäävät taka-alalle. Paluuvaiheen tueksi on hyvä tehdä exit-suunnitelma, jossa paluuprosessia ennakoidaan ja ajoitetaan riittävän aikaisin alkavaksi. Tämä helpottaa myös työelämään paluuta Suomessa. Tarjoamme näihin tilanteisiin työnohjaus ja tukikeskusteluja henkilökohtaisesti, perheen tai työryhmän kanssa. Lue lisää…

Yllättävä paluumuutto

Yllättävä ja odottamaton paluu voi olla rankempi kuin suunniteltu paluu, ja siihen liittyy monenlaisia tunteita ja myös tietynlainen surutyö. Tarjoamme näihin tilanteisiin joko ryhmä- tai yksilötyönohjausta, sekä lapsille ja koko perheelle suunnattuja tukikeskusteluja. Lue lisää…

Lapset ja nuoret

Kouluikäisille lapsille ja nuorille on mahdollista saada yksilö-, ryhmä- tai perhekohtainen tukikeskustelupaketti, jossa lasten kanssa käydään muuttoon liittyviä teemoja ja tunteita läpi ikätasoisesti. Suositeltavaa olisi, että tämä alkaisi ennen muuttoa, ja jatkuisi jonkin aikaa ulkomaille muuton jälkeen tuki/mentorointikeskusteluina. Lue lisää…