Tarina – Katja Köykkä

Olen valmistunut ensimmäiseen ammattiin terveydenhoitajaksi  1993, ja sen jälkeen työskennellyt laaja-alaisesti ennaltaehkäisevän terveydenhuollon parissa sekä terveydenhuollon hallinnossa. Esimiestyössä toimiminen on antanut kokemuksen siitä, miten hyvä, kuunteleva ja kannustava johtaminen on yksi työyhteisön hyvinvoinnin ja menestyksen avain. Lisäksi esimiestehtävissä toimiminen vahvisti ymmärrystäni siitä, miten tärkeää on huolehtia esimiehen hyvinvoinnista, jaksamisesta ja järkevästä työn rajaamisesta.

Terveydenhuoltoalalta siirryin kehitysyhteistyötehtäviin. Sitä kautta tulivat tutuiksi monikulttuurisen työyhteisön haasteet ja mahdollisuudet. Monikulttuuristen työyhteisöjen haasteet tulee mielestäni kääntää mahdollisuuksiksi ja voimavaroiksi. Erilaisuuden korostamisen sijaan huomio tulisi kiinnittää eri kulttuureista tulevien työntekijöiden ammatilliseen osaamiseen ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkimiseen. Kansainvälisessä toiminnassa monikulttuurisuus on toiminnan lähtökohta ja mahdollistaja.

Työkokemusta ja kulttuurituntemusta minulle on kertynyt erityisesti Lähi-idästä, itäisestä Afrikasta sekä maahanmuuttajien ja pakolaisten parista Suomessa.

Erilaisissa työtehtävissä toimiessani ohjaaminen ja kouluttaminen on ollut aina iso osa työtäni. Terveydenhuollossa se oli niin yksilö- kuin ryhmäohjausta, kehitysyhteistyöprojektissa työryhmien, yhteistyötahojen sekä asiakasryhmien ohjausta, koulutusta ja ennen kaikkea fasilitointia ja sitä kautta yhteisen ymmärryksen etsimistä. Aikuiskasvatustieteen opinnot ovat lisänneet osaamista ja ymmärrystä aikuisen oppimisesta. Suoritan tällä hetkellä aikuiskasvatustieteen maisteriopintoja.

Työtiimin ja työntekijän työssä jaksamiseen liittyvät asiat ovat ydinosaamistani. Olen valmistunut työnohjaajaksi 2011, ja olen sekä STOry:n että Help ry:n jäsen. Työnohjattava on ollut  hoito- ja koulutusalan henkilöstöä, sekä esimiehiä. Erityisesti tunnen globaalin etelän toimintaympäristöt ja työskentelyn erilaisista taustoista olevien henkilöiden ja tiimien kanssa.

Työnohjauksen lisäksi olen ollut rakentamassa usealla mantereella, erilaisissa kulttuuriympäristöissä toimivan organisaation (Fida) työhyvinvointirakennetta. Tähän työhön sisältyi suunnittelua ja toteutusta, erilaisia työhyvinvointi- ja mentorointikoulutuksia sekä työnohjausta ja mentorointia.

Kirjoittaminen on minulle tapa jäsentää kokemuksiani ja elämää. Olen suorittanut Jyväskylän yliopistossa kirjoittamisen perus- ja aineopinnot, sekä terapeuttisen kirjoittamisen opintoja. Kirjoitan mielelläni muun muassa artikkeleita ja kolumneja. Käytän kirjoittamista myös menetelmänä ryhmien ja yksilöiden ohjaamisissa silloin, kun se tuntuu luontevalta keinolta.