Lapset ja nuoret

Lapsi ei välttämättä pysty arvioimaan ulkomaille muuton yhteydessä tapahtuvien muutosten suuruutta. Lapsi saattaa ennakoida vaikeuksia uusien ystävien saamisessa ja uuteen ympäristöön sopeutumisessa. Kun konkreettiset havainnot uudesta asuinpaikasta puuttuvat, painottuvat muutosta johtuvat menetykset. On hyvin tärkeää, että tällaisessa tilanteessa vanhemmat antavat lapselle huomiota ja aikaansa varauksetta.

Vanhempien on hyvä varautua siihen, että lapsi saattaa kokea mielialavaihteluita, unettomuutta tai jopa taantua. Lapsen motivaatio muuttamiseen on joskus negatiivinen, koska muutto tapahtuu vanhempien tavoitteiden saavuttamiseksi. Vanhemmat saattavat arvioida lastensa suhtautumisen muuttoon selvästi myönteisemmäksi kuin lapset itse. Lapsi saattaa kokea tilanteen hallitsemattomana ja uhkaavana, sillä muutto hajottaa totutut sosiaaliset järjestelmät. Toisaalta lapsi voi hyvinkin olla innoissaan muutosta ja kokea sen hauskana ja positiivisesti jännittävänä asiana.