Ennen muuttoa

Ulkomaille muuttoa suunnitellessa tukikeskustelut on hyvä ajoittaa niin, että tulevaa muutosta jää aikaa pohtia ja prosessoida. Keskusteluissa on mahdollista pohtia omaa elämänhallintaa, muuttoon liittyviä teemoja, ja myös taitoja uuteen kulttuuriin sopeutumisessa. Tukikeskustelut ja/tai työnohjaus on hyvä aloittaa joitakin kuukausia ennen suunniteltua muuttoa, jatkuen sovitun ajan verran komennuksen aikana. 

Esimerkiksi seuraavia teemoja  voidaan käydä koulutuksen tai/ja työnohjauksen kautta läpi ennen siirtymistä uuteen maahan:
● monikulttuurisessa tiimissä toimiminen
● perheen sopeutuminen uuteen kulttuuriin
● työn ja perheen tasapaino uudessa toimintamaassa