Koulutukset – lisätietoa

Jokainen ryhmä ja tilanne tarjoaa mahdollisuuden oppia yhdessä. Koulutuksessa ja ohjaamistyössä pedagoginen viitekehyksemme on lähinnä integratiivista ajattelua, jossa yhdistyy sekä kognitiivinen että emotionaalinen oppiminen ja osaaminen, kehon ja mielen yhteistyö, käytäntö ja teoria. Uskomme siihen, että elinikäisessä oppimisessa, kuin elämässä yleensäkin, ihmisen kokonaisuus, elämän historia sekä vertaistuen ja oppimisen voima on se, joka vie meitä kohti uutta ymmärrystä ja osaamista.

Koulutuksessa käytämme tarvittaessa erilaisia toiminnallisia menetelmiä, ja annamme tilaa kysyä ja löytää. 

Monikulttuurisessa työyhteisössä ja ryhmässä toimiessa pidämme tärkeänä niin kulttuurisensitiivisyyttä kuin itsetuntemusta. On tärkeä tunnistaa omat lähtökohdat ja oman taustan merkitys, jotta voi olla aidommin läsnä myös erilaisuudelle. Kouluttajana osallistamme ja ohjaamme kysymysten avulla pohtimaan laajasti eri teemoja.  Luomme mahdollisimman kannustavan, turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin, joka tutkitustikin tukee oppimista.